เพิ่มโมดูล sx1308 ในราคา $ 0.34เพิ่มโมดูล sx1308
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับ RU คือ $ 0.34
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีขนาดเล็กเสมอ =)
ฉันด้วย
ก่อนหน้านี้โมดูลนี้ได้รับการพิจารณาแล้วและนี่คือ
ไปที่ร้าน